Kurucumuz Gökhan Atıl‘ın sahip olduğu ödüller ve sertifikalar:

Veriliş tarihi: Mart 2016
Oracle ACE Direktörleri, Oracle ACE olmanın gereksinimlerini karşılamanın yanında, Oracle ile kullanıcıları arasında bir köprü vazifesi gören, teknik uzmanlığı kanıtlanmış kişilerdir. Oracle ACE Direktörlerin, Oracle kullanıcı topluluklarına faal olarak yer almaları, teknik katkıda bulunmaları, kullanıcılar arasında bilgi paylaşımda bulunmaları beklenir.
 


Veriliş tarihi: Eylül 2011
Oracle ACE’ler, Oracle kullanıcıları topluluklarında güçlü bilgi birikimleriyle önce çıkan, topluluklarındaki kişiler tarafından aday gösterilen uzmanlardan seçilir. Oracle ACE’ler, teknik uzmanlıklarını, makale, teknik tavsiye, blog yayınları aracılığıyla dünya ile paylaşır.

Oracle Certified Expert, Oracle Exadata X3 and X4 Administrator

Veriliş tarihi: Mayıs 2013
Oracle Exadata Administrator Certified Expert sertifikası, Exadata Database Machine özelliklerini ve kullanma becerisini gösteren, Exadata’nın ana birleşenleri olan Storage Server ve Veritabanı Makinesini yapılandırması, veri aktarımını ve ilk yapılandırma sonrası Exadata’nın bakım, izleme ve optimize edilmesini sağlayabilecek kişilere verilir.

Oracle E-Business Suite R12 Applications Database Administrator Certified Professional

Veriliş tarihi: Mayıs 2013
Oracle E-Business Suite Apps DBA Certified Professional sertifikası, Oracle E-Business Suite R12’yi oluşturan (veritabanı dahil) birleşenlerin yönetimi konusunda bilgi sahibi kişilere verilir.

Oracle Database 11g Administrator Certified Professional

Veriliş tarihi: Haziran 2008
Oracle Database 11g Yönetici Sertifikalı Profesyonel, Oracle’ın ana sertifikalarından biri olup, Oracle veritabanı 11g ile gelen özellikleri, fonksiyonlarını ve DBA görevlerini hakkında derin bir anlayışa sahip kişilere, senaryo-bazlı ve saha deneyimi gerektiren sorular içeren titiz bir sınavı başarıyla geçtiklerinde verilir.

Oracle Database SQL Certified Expert

Veriliş tarihi: Mart 2008
Bir Oracle Veritabanı SQL Sertifikalı Uzmanı, SQL programlama dili ile çalışmak için gerekli tüm becerileri sergileyen ve ilişkisel veritabanları ile ilgili anahtar kavramlarana hakim kişilere verilir.